Search
Close this search box.

Fietsen met bewoners van Opmaat

Rolstoeltransportfiets_19226_large
Opmaat Bedum is een onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep. Opmaat biedt hoogwaardige ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking – hulp bij zelfstandig wonen, begeleiding bij werk, maar ook 24-uursopvang of intensieve behandeling.
Voor de basisvoorzieningen krijgen cliënten van Opmaat geld op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze uitkering is (vaak nét) toereikend voor de primaire levensbehoeften, de begeleiding en de verzorging. Ruimte voor iets extra’s is er niet of nauwelijks. Maar juist die extra’s zijn zo belangrijk voor een prettig leven.
Voor die belangrijke extra’s zet de Stichting vrienden van Opmaat zich in.
Een van de wensen die de stichting wil realiseren is het aanbieden van een fiets voor rolstoelgebruikers. De actieradius van de meeste rolstoelgebruikers is beperkt tot “een paar blokjes om”. Genieten van de natuur en de weidse vergezichten rondom Bedum, zit er voor de meeste rolstoelgebruikers helaas niet in. Met een speciale rolstoelfiets kan een grote wens in vervulling gaan voor de rolstoelgebruikers.
Maar met een fiets zonder fietsers is niemand geholpen. De Stichting vrienden van Opmaat heeft ons daarom benaderd met het verzoek om af en toe met de bewoners van Opmaat op de rolstoelfiets te gaan fietsen.
Als er voldoende mensen beschikbaar zijn hoef je per persoon maar een paar keer per jaar beschikbaar te zijn. Het fietsen gebeurt vooral in de avonduren. Doe mee en combineer op deze manier je sportieve hobby met hulp aan je minder mobiele medemens.
Inmiddels hebben ruim 15 leden aangegeven hier in principe aan mee te willen werken. Heb je je nog niet aangemeld en wil je wel meewerken stuur dan een mailtje naar [email-obfuscate email=”voorzitter@wvbedum.nl”]. Dat verplicht je nog helemaal tot niets. Over enige tijd gaan we een bijeenkomst beleggen waar het bestuur van de Stichting Vrienden van Opmaat uitleg gaat geven en daarna kun je besluiten of je meedoet of niet.
Ik  reken op jullie medewerking.
Met sportieve groet,
Menco