Search
Close this search box.

Nieuwe voorzitter

Beste leden van WV Bedum,

10 jaar geleden deed ik samen met Janjurjen Timmer en Eppe Wolfis mee aan Limburgs Mooiste. Daar ontstond het initiatief om in Bedum een wielervereniging op te richten. Op 4 september 2013 was de oprichtingsvergadering. Vanaf dat moment was ik voorzitter van WV Bedum. 

Met de inbreng van diverse bestuursleden, onze trainers en alle enthousiaste leden is er een mooie vereniging gegroeid. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. 

Na 10 jaar is het tijd om ruimte te maken voor nieuwe ideeën en nieuwe initiatieven. Op 1 oktober as. treed ik af als voorzitter. Ik ben zeer verheugd te kunnen melden dat Henk Groeneveld de voorzittersrol overneemt.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur onder leiding van Henk borg zal staan voor de continuïteit en verdere groei en bloei van WV Bedum.

Ik wens Henk en zijn collega bestuursleden daarbij veel succes.

Alle leden bedank ik voor de bijdrage die ieder heeft geleverd de afgelopen jaren om van WV Bedum een mooie fietsclub te maken.

Met sportieve groet,

Menco Slager