Search
Close this search box.

Over WV Bedum

Bestuur en Commissies

Het bestuur van WV Bedum bestaat uit de onderstaande personen:

Voorzitter

Penningmeester

Secretariaat

Activiteitencoördinator en
contactpersoon commissies

Ledenadministratie

Algmeen e-mailadres van WV Bedum

NTFU en verzekeringen

Voor NTFU leden is een ongevallenverzekering en een fietsschadeverzekering van toepassing. Die zijn uiteraard niet hetzelfde. Toch heerst er bij verenigingen en leden verwarring over de verschillen tussen deze producten. Een uitleg:

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering is alleen geldig voor NTFU-leden tijdens clubritten en NTFU-toertochten en -evenementen. Bij blijvende invaliditeit keert de verzekering uit aan de verzekerde fietser. Bij overlijden ontvangen je erfgenamen een bedrag. Het is van belang dat de vereniging alle clubritten opgeeft op fietssport.nl. Dit is vanaf 1 januari 2019 verplicht.

Bij WV Bedum zijn alle trainings- en toerritten op dinsdag- woensdag en donderdagavond en op zondagmorgen aangemeld bij fietssport.nl. Dat betekent dat de ongevallenverzekering ook bij verenigingsritten en trainingen van toepassing is. Rijd je buiten een verenigingsrit een tocht alleen of met fietsmaten en deze tocht is niet aangemeld als clubrit of evenement bij fietssport.nl, dan is de ongevallenverzekering dus niet van toepassing. Wil je voor je aan een clubtocht begint weten of deze is aangemeld kijk dan op de verenigingskalender van WV Bedum op fietssport.nl

Fietsverzekering

De fietsverzekering dekt schade aan je fiets en is 24/7 en in heel Europa geldig. Hiervoor hoeft de vereniging verder niets te doen. Dat is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd.

Schade

Uiteraard hopen we dat je nooit gebruik hoeft te maken van een van deze verzekeringen. Heb je toch schade meld dat dan zo spoedig mogelijk en gebruik daarvoor de formulieren van de NTFU.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie en de polisvoorwaarden de website van NTFU of fietssport.nl

DISCLAIMER

Aan de informatie die op deze webpagina staat vermeld, kan geen enkel recht worden ontleend. WV Bedum is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van, of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.