Bestuur en Commissies

Het bestuur van WV Bedum bestaat uit onderstaande personen:

Menco Slager (voorzitter)
06 – 51 09 22 65

Ninetta Boddeus (secretaris)

Tom de Ram (penningmeester)

Frans Favre (activiteitencoördinator en contactpersoon commissies)

Gert van Ginkel is de coördinator voor het fietsen met bewoners van Opmaat

 

De trainingen worden voorbereid en verzorgd door:

  • Nick Bronsema
  • Bert Huizinga
  • Jolanda Langeland

De trainers zijn te bereiken op het mailadres:

De wegkapiteins voor de toertrainingen zijn:

  • Gert van Ginkel
  • Arjan Kloeze

Het algemene emailadres van WV bedum is