Bestuur en Commissies

Het bestuur van WV Bedum bestaat uit onderstaande personen:

Menco Slager (voorzitter)
06 – 51 09 22 65

Ninetta Boddeus (secretaris)

Tom de Ram (penningmeester)

Frans Favre (activiteitencoördinator en contactpersoon commissies)

De website wordt beheerd door onze webmaster Ronnie Schuringa

 

De trainingen worden voorbereid en verzorgd door:

  • Nick Bronsema
  • Bert Huizinga
  • Jolanda Langeland

De trainers zijn te bereiken op het mailadres:

De wegkapiteins voor de toertrainingen zijn:

  • Gert van Ginkel
  • Henk Damminga

Het algemene emailadres van WV bedum is