Bestuur en Commissies

Het bestuur van WV Bedum bestaat uit onderstaande personen:

Menco Slager (voorzitter)
06 – 51 09 22 65

Secretariaat:

  • Daniël Bos (communicatie)
  • Martin Westers (ledenadministratie)

Tom de Ram (penningmeester)

Frans Favre (activiteitencoördinator en contactpersoon commissies)

Gert van Ginkel is de coördinator voor het fietsen met bewoners van Opmaat

De trainingen worden voorbereid en verzorgd door:

  • Nick Bronsema
  • Jolanda Langeland

De trainers zijn te bereiken op het mailadres:

Het algemene emailadres van WV bedum is