Trainen & toeren

TRAINEN

Op onze hoofdpagina staat dat we een toervereniging zijn met ambitie. Gezelligheid staat voorop, maar er is zeker ruimte voor persoonlijke sportieve verbetering. Om hier invulling aan te geven bieden we verschillende trainingen aan voor ambitieuze fietsers en voor toerfietsers.
De ambitieuze fietser kan 3 keer per week trainen. De trainingsdagen hebben verschillende karakters. Op de dinsdag ligt het accent op kracht en weerstand. Op de donderdag ligt de nadruk op intensief duurvermogen. De zondag wordt gebruikt voor het opbouwen van duurvermogen.

Door gebruik te maken van verschillende trainingslocaties proberen we de ideale omgeving te creëren voor persoonlijke verbetering.

TOEREN

Elke dinsdag is er ook een toertraining. De nadruk zal meer liggen op de sociale aspecten en op de techniek van het fietsen. De snelheid is dus minder belangrijk. Deze toertraining is open voor ieder (aspirant) lid. Deze training staat onder leiding van ervaren wegkapiteins.

Wanneer er in het weekend tochten zijn waar we aan deelnemen kan het voorkomen dat de zondagtraining komt te vervallen.